AdministracjaPRACOWNICY ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWI
Katarzyna Rutkowska - księgowa

Dorota Starzomska - intendent

Anna Mazur - kucharka
Elżbieta Kaptur - pomoc kucharki

Małgorzata Dzidkowska - woźna
Maria Gierczak - woźna
Agnieszka Ir - woźna oddziałowa

Stanisław Sala - konserwator

„Kim zostanę gdy dorosnę?”

marzenia przedszkolaków...więcej

Kodowanie i programowanie

Zabawy z kodowaniem ...więcej

Poczytaj mi Mamo, Tato

program autorski...więcej

 
do góry