AdministracjaPRACOWNICY ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWI
Katarzyna Rutkowska - księgowa

Dorota Starzomska - intendent

Anna Mazur - kucharka
Elżbieta Kaptur - pomoc kucharki

Małgorzata Dzidkowska - woźna
Cecylia Marcula - woźna
Maria Gierczak - woźna

Stanisław Sala - konserwator

Garncarz

Pokaz wyrobów z gliny...więcej

Zbieramy makulaturę

Edukacja ekologiczna...więcej

Pszczelarz

Wyroby pszczelarskie, degustacja...więcej

 
do góry