STRONA GŁÓWNA

 

METRYCZKA PRZEDSZKOLA

Nazwa przedszkola

Przedszkole Publiczne

Numer przedszkola

5

Status  PBL

X

NPBL

-

Rok założenia

2002

Uprawnienia  TAK

X

NIE

-

Imię i nazwisko dyrektora

mgr Jolanta Jeruzal

Adres

Ulica

Jasna 4

Kod pocztowy

2

7

-

4

0

0

Miejscowość

Ostrowiec Św.

Telefon

(041)  265 42 42

Gmina

Ostrowiec Św.

Województwo

świętokrzyskie

Organ prowadzący przedszkole

Nazwa

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Adres

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5

Sposób obsługi finansowej

Przedszkole Publiczne nr 5- główna księgowa

Przewodniczący Rady Rodziców

Anna Nogaj

Przewodniczący Rady Przedszkola

Rada nie została powołana

Przewodniczący Zarządu (dla niepubl.)

-

Wizytator Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Charakterystyka przedszkola

Liczba oddziałów

5

Liczba sal

5

Zmianowość

1

Liczba dzieci

125

 

Liczba nauczycieli ogółem

7

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych

1

Liczba oddziałów przedszkolnych

5

Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

25

 

Dodatkowe informacje o przedszkolu, najważniejsze dokonania placówki

 

Przedszkole Publiczne nr 5 jest jedną z najstarszych placówek przedszkolnych na terenie naszego miasta. Powstało w 1945 roku, a pierwszą jego siedzibą był wyremontowany barak przy ulicy Kościuszki. W 1952 roku przedszkole przeniesione zostało do nowego, wybudowanego przez Hutę im. M. Nowotki, obiektu przy ulicy Stanika (obecnie: Klimkiewiczowskiej), w którym funkcjonowało do powodzi w 2001 roku. W wyniku zalania budynek przedszkola uległ zniszczeniu. W 2002 roku przedszkole zostało przeniesione do wyremontowanego budynku przy ul. Jasnej 4, gdzie funkcjonuje do chwili obecnej. Jest ono sukcesywnie modernizowane i doposażane. W  2017 roku odnowione zostały 2 sale przedszkolne i gabinet logopedyczny. Do sal zakupiono bajkowe zestawy meblowe, nowe zabawki i pomoce dydaktyczne a także  2 kolejne,  profesjonalne tablice interaktywne. W 2018 roku wykonano remont pokrycia dachowego stropodachu budynku oraz  odmalowano elewację  przedszkola. Uporządkowano wokół  tereny zielone, zastępując stare iglaki nowymi nasadzeniami.  Modernizacji uległ ogród przedszkolny, gdzie pojawiły się nowe urządzenia zabawowe dla dzieci młodszych oraz kreatywna ścieżka zdrowia zawierająca 3 gry terenowe, dla dzieci starszych.                                                                      

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana, doświadczona i otwarta na nowatorstwo kadra pedagogiczna. W pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej korzysta z programu wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” WSiP. Wzbogaceniem treści programowych jest realizowana w grupach dzieci 5,6- letnich innowacja pedagogiczna „Eksperyment inspiracją w aktywnym poznawaniu świata”. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci w placówce prowadzone są atrakcyjne zajęcia dodatkowe: zajęcia przy muzyce – „Zumba”, manipulacyjne - „Mały konstruktor”, teatralne - ”Twórczy aktor”, zajęcia kreatywne - „Zrobię to sam”,  taneczne – „Tańczę i śpiewam”,  ruchowe – „Gimnastyka dla sprawnego smyka, Koło Młodego Odkrywcy - „Poznaję świat”, terapia logopedyczna oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani do dalszego etapu kształcenia, co potwierdzają informacje zwrotne uzyskiwane ze szkół podstawowych.

Od  2004 roku placówka posiada  Polski Certyfikat Jakości  „Partnerskie Przedszkole” im. Ireny Dzieżgowskiej.

 

Informacja o rejonie, z którego pochodzą dzieci

Dzieci uczęszczające do przedszkola w zdecydowanej większości  pochodzą z terenu osiedla Ludwików. Część wychowanków dowożona jest także przez rodziców z innych rejonów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego a także z terenu ościennych gmin tj. Ćmielów i Bodzechów.

 

Krótka charakterystyka gminy, na terenie której znajduje się przedszkole

Przedszkole zlokalizowane jest na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w powiecie ostrowieckim. Miasto  jest kojarzone z sektorem hutnictwa, żelaza i stali. Niegdyś przemysł metalurgiczny był głównym filarem gospodarki miasta. Obecnie w strukturze gospodarczej znaczącą rolę odgrywa także rozwój mikro i małej przedsiębiorczości. Gmina ukierunkowana jest na pozyskiwanie nowych inwestorów. Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę sportową i rekreacyjną co sprzyja uatrakcyjnianiu procesu edukacyjnego dla dzieci na różnych szczeblach kształcenia.

 

Data mierzenia

Wrzesień 2018

Podpis prowadzącego mierzenie jakości

Jolanta Jeruzal