STRONA GŁÓWNA

METRYCZKA PRZEDSZKOLA

METRYCZKA PRZEDSZKOLA

Nazwa przedszkola

Przedszkole Publiczne

Numer przedszkola

5

Status  PBL

X

NPBL

-

Rok założenia

2002

Uprawnienia  TAK

X

NIE

-

Imię i nazwisko dyrektora

mgr Jolanta Jeruzal

Adres

Ulica

Jasna 4

Kod pocztowy

2

7

-

4

0

0

Miejscowość

Ostrowiec Św.

Telefon

(041)  265 42 42

Gmina

Ostrowiec Św.

Województwo

świętokrzyskie

Organ prowadzący przedszkole

Nazwa

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Adres

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5

Sposób obsługi finansowej

 

Przedszkole Publiczne nr 5- główna księgowa

Przewodniczący Rady Rodziców

Marta Toboła

Przewodniczący Rady Przedszkola

Rada nie została powołana

Przewodniczący Zarządu (dla niepubl.)

-

Wizytator Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Charakterystyka przedszkola

Liczba oddziałów

6

Liczba sal

4

Zmianowość

2

Liczba dzieci

150

Liczba nauczycieli ogółem

13

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych

4

Liczba oddziałów przedszkolnych

6

Średnia liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych

25

Dodatkowe informacje o przedszkolu, najważniejsze dokonania placówki

Przedszkole funkcjonuje już 61 lat jako najstarsza placówka tego typu w mieście. Po zniszczeniu przez powódź w lipcu 2001 roku bazy lokalowej przy ulicy Klimkiewiczowskiej, placówka została  przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ulicy Jasna 4.  Funkcjonuje w nim  od 1 września 2002 roku, stając się jedną z najnowocześniejszych placówek przedszkolnych na terenie miasta, spełniającą normy unijne.

 Posiada duży ogród, dobrze zagospodarowany z wydzielonymi sektorami dostosowanymi do grup wiekowych. Wysoko wykwalifikowana i otwarta na nowatorstwo kadra w pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej korzysta    z własnego programu autorskiego ”Akademia Przedszkolaka” oraz w zakresie edukacji regionalnej „Dziedzictwo kulturowe w regionie”. Nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje.

 W placówce prowadzone są liczne zajęci dodatkowe: zajęcia rytmiczno – ruchowe z elementami folklorystycznymi, plastyka z elementami orgiami, zajęcia teatralne,

kółko „Mały Ekolog”, zajęcia logorytmiczne, terapia logopedyczna, zabawy  językiem angielskim, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 Wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani do dalszego etapu kształcenia, co potwierdzają informacje zwrotne uzyskiwane ze szkół podstawowych.

Od  2004 roku placówka posiada  Polski Certyfikat Jakości   „Partnerskie Przedszkole”.             

Informacja o rejonie, z którego pochodzą dzieci

Zdecydowana większość dzieci pochodzi z terenu osiedla Ludwików. Część wychowanków dowożona jest także przez rodziców z innych rejonów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Krótka charakterystyka gminy, na terenie której znajduje się przedszkole

Przedszkole zlokalizowane jest w mieście będącym siedzibą Powiatu Ostrowieckiego, którego funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na przemyśle hutniczym. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski dotknięta jest znacznym bezrobociem, związanym z recesją przemysłu hutniczego i odzieżowego.

Data mierzenia

 

Podpis prowadzącego mierzenie jakości