Nauczyciele

Kadra pedagogiczna posiada duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie podagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna, ukończyły studia podyplomowe, i są nauczycielami dyplomowanymi. 


DYREKTOR

mgr Jolanta Jeruzal:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki uzależnień

- studia podyplomowe  w zakresie zarządzania placówką oświatową


PERSONEL PEDAGOGICZNY

mgr Małgorzata Cędrowska:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

mgr Milena Makuch:
nauczyciel kontraktowy
- studia  w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci
z niepełnosprawnością umysłową


mgr Paulina Małkiewicz:
nauczyciel kontraktowy
- studia podyplomowe w zakresie rewalidacja z terapią pedagogiczną

mgr Agnieszka Pałka - Szymonik:
nauczyciel dyplomowany 
-
studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

mgr Anna Skiba:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością 
umysłową

mgr Joanna Walczyk:
nauczyciel kontraktowy
- Kolegium Języków Obcych UJ - licencjat - język angielski

mgr Jolanta Walerowicz:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Sylwia Górska: - logopeda

s. mgr Beata Kępka: - religia

„Kim zostanę gdy dorosnę?”

marzenia przedszkolaków...więcej

Zbieramy makulaturę

Edukacja ekologiczna...więcej

Pszczelarz

Wyroby pszczelarskie, degustacja...więcej

 
do góry