Nauczyciele

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem. Każdy posiada wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe zgodne
z potrzebami placówki.  


DYREKTOR

mgr Jolanta Jeruzal:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki uzależnień

- studia podyplomowe  w zakresie zarządzania placówką oświatową


PERSONEL PEDAGOGICZNY

mgr Małgorzata Cędrowska:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

mgr Beata Kacuga:
nauczyciel dyplomowany 
- studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej


mgr Milena Makuch:
nauczyciel kontraktowy
- studia  w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci
z niepełnosprawnością umysłową


mgr Paulina Małkiewicz:
nauczyciel kontraktowy
- studia podyplomowe w zakresie rewalidacja z terapią pedagogiczną

mgr Agnieszka Pałka - Szymonik:
nauczyciel dyplomowany 
-
studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

mgr Anna Skiba:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością 
umysłową

mgr Jolanta Walerowicz:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Ewelina Turbakiewicz: - język angielski
nauczyciel mianowany
- studia magisterskie z zakresu filologia angielska


mgr Krystyna Wesołowska: - logopeda
nauczyciel kontraktowy
- studia magisterskie z zakresu logopedii

s. mgr Beata Kępka: - religia
nauczyciel dyplomowany
- studia magisterskie z zakresu teologii

„Kim zostanę gdy dorosnę?”

marzenia przedszkolaków...więcej

Zbieramy makulaturę

Edukacja ekologiczna...więcej

Pszczelarz

Wyroby pszczelarskie, degustacja...więcej

 
do góry