PRZEDSZKOLAKI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 PREZENTUJĄ EFEKTY SWOJEJ PRACY


Od kilku tygodni portale społecznościowe stały się głównymi źródłami komunikacji między rodzicem a nauczycielem.
Wszyscy musieliśmy odnaleźć się w nowej „rzeczywistości edukacyjnej” - mówi dyrektor przedszkola - Jolanta Jeruzal. Zamieszczane przez nauczycieli zdjęcia i filmiki są dowodem wspaniałej i odpowiedzialnej postawy rodziców, którzy twórczo wykorzystują czas spędzany w domu na pracę i zabawę ze swoim dzieckiem. Przedszkolaki rzetelnie wywiązują się z wykonywanych zadań domowych przesyłanych przez nauczycieli w ramach tak zwanej „pracy zdalnej”. Chętnie prezentują efekty swoich prac, które zachwycają pomysłowością, oryginalnością oraz sposobem wykonania. Rodzice inspirują swoje pociechy do kreatywnych działań, jakże innych niż przedszkolna rzeczywistość. Liczne zdjęcia i filmiki przesyłane za pomocą grupowych komunikatorów Messenger i zamieszczane na portalu społecznościowym facebook www.facebook.com/ostrowiecpp5 oraz stronie internetowej www.przedszkole5.ostrowiec.pl są odzwierciedleniem efektywnego współdziałania domu rodzinnego z placówką przedszkolną. Zamieszczane materiały dają rzetelny obraz realizowanych treści programowych oraz wysiłku, jaki wkłada w nie każdy maluch. Prezentowanie wytworów pracy dzieci na przedszkolnym facebooku jest elementem motywującym do podejmowania ciekawych wyzwań przez pozostałe dzieci z grupy. Gratulujemy nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim przedszkolakom umiejętności odnalezienia się w nowych realiach i oczekujemy na szybki powrót do NASZEGO KOCHANEGO PRZEDSZKOLA

Praca zdalna - "Wesołe zabawy przedszkolaków"

„Kim zostanę gdy dorosnę?”

marzenia przedszkolaków...więcej

Kodowanie i programowanie

Zabawy z kodowaniem ...więcej

Poczytaj mi Mamo, Tato

program autorski...więcej

 
do góry