Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy czynnych i emerytowanych  pracowników Przedszkola Publicznego nr 5 o możliwości składania do Dyrektora placówki wniosków, dotyczących wypłaty pomocy finansowej ze środków ZFŚS w związku ze zwiększonymi wydatkami  w okresie Świąt Bożego Narodzenia - zgodnie z tabelą dofinansowania.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

Regulamin - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 5 

Załącznik Nr 2 - Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS  

Załącznik Nr 4 - WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS  

Załącznik Nr 5 - WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  

Załącznik Nr 6 - UMOWA O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE  

„Kim zostanę gdy dorosnę?”

marzenia przedszkolaków...więcej

Zbieramy makulaturę

Edukacja ekologiczna...więcej

Pszczelarz

Wyroby pszczelarskie, degustacja...więcej

 

Wróć do góry