„ŚWIĘTO DRZEWA 2017”

Dnia 10.10.2017 roku w naszym Przedszkolu obchodziliśmy „Święto Drzewa”. Głównym celem podjęcia tej tematyki, było:

  • wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego
  • rozwijanie postaw proekologicznych
  • zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew
  • zachęcanie do zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska
  • ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody

Tego dnia we wszystkich grupach odbyły się zajęcia związane z tematyką drzewa. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną pt. „Jesienne drzewo”. Prace zostały zaprezentowane w holu przedszkola.

Z życia przedszkola...więcej

„Kim zostanę gdy dorosnę?”

marzenia przedszkolaków...więcej

Zbieramy makulaturę

Edukacja ekologiczna...więcej

Pszczelarz

Wyroby pszczelarskie, degustacja...więcej

 
do góry