ZESPÓŁ WOKALNY  "CANTO AMICI"

 W dzisiejszych czasach, kiedy młodzież i dorośli zachłystują się życiem i kulturą zachodnią, a tym samym oddalają się od własnych korzeni, edukacja regionalna nabiera szczególnego znaczenia.W Przedszkolu Publicznym nr 5 jako jedno z zadań, została wyeksponowana edukacja regionalna, która ma przybliżać dzieciom już od najmłodszych lat tradycje rodzinne i patriotyczne oraz umożliwić identyfikację z własnym domem, przedszkolem, miastem, regionem.
Edukacja regionalna ma na celu wyrobienie w dzieciach przynależności do historii i tradycji, co rozwija zachowania prospołeczne, tworzy sytuacje umożliwiające współdziałanie z dorosłymi, rodzicami i dziadkami oraz budzi zaciekawienie tym, co przeszłe – minione.
Poprzez tę edukację staramy się pomóc dzieciom odpowiedzieć na pytania: „Kim są? Skąd pochodzą? Gdzie są ich korzenie?” Aby tak się stało, dzieci muszą wiedzieć, kim byli ich przodkowie, jaki jest ich rodowód, jak wyglądały ich lata młodości: a więc  zabawy, zajęcia, muzyka.
I właśnie temu służył koncert „KOLĘDY POLSKIE” w wykonaniu zespołu wokalnegoCANTO  AMICI, działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. W skład zespołu wchodzą emeryci, obdarzeni pięknym głosem i młodzi duchem. Poprzez fakt, iż w zespół wykonywał utwory znane dzieciom ze świąt, koncert stał się bliższy sercom dzieci. Eleganckie stroje, piękny śpiew, gra na instrumencie, wprowadziły dzieci w magiczny świat muzyki jakże pięknej i radosnej. Uświadomił dzieciom, iż przeszłość to nie tylko historia, ale wszystko to, co obecne, a więc ludzie i stworzona przez nich kultura, która jest powodem do bycia dumnym ze swego. Koncert ten zbliżył „to co nasze i małe, ku temu co wielkie” i mamy nadzieję, że „nie pozwoli temu co małe, bezkształtnie się rozpłynąć”. Bo jak powiedział Oskar Kolberg należy zrobić wszystko, „by prastare zwyczaje nie wytarto z pamięci”. W koncercie tym, wzięły udział wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.
W tym miejscu na ręce kierownika zespołu wokalnego Pana Pawła Cieślika, składamy wyrazy serdecznego podziękowania dla wszystkich członków zespołu CANTO AMICI za piękny koncert i zaangażowanie w możliwość jego odbycia się na terenie naszego przedszkola.

Z życia przedszkola...więcej

„Kim zostanę gdy dorosnę?”

marzenia przedszkolaków...więcej

Kodowanie i programowanie

Zabawy z kodowaniem ...więcej

Poczytaj mi Mamo, Tato

program autorski...więcej

 
do góry