projekty

img_20220302_101329
Edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna w PP5 W naszym przedszkolu edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem pracy dydaktyczno- wychowawczej. Promujemy zdrowy styl życia wśród dzieci, wyposażamy wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtujemy w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne  i innych, prowadzimy wszechstronną edukację zdrowotną, włączamy także rodziców i społeczność lokalną. […]

Odsłon: 1,814 

piekna nasza polska cala 2-1
Międzynarodowy Projekt ,,Piękna Nasz Polska Cała”

Grupa  ,,Motylki’’ i ,,Pszczółki’’ pod kierunkiem swoich pań Pauliny Małkiewicz  i Ewy Ziętkowskiej przystąpiły do MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU “PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”           Przez cały rok szkolny dzieci będą poznawały piękno naszej Ojczyzny, realizując kolejne zadania z projektu.  Cele projektu to   kształtowanie szacunku dla własnego państwa, poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, […]

Odsłon: 1,964 

Skip to content