Certyfikaty

„Jakość to jest to co zadowala, a nawet zachwyca klienta”
Wiliam Edwards Deming

W 2004 roku przedszkole uzyskało CERTYFIKAT JAKOŚCI “PARTNARSKIE PRZEDSZKOLE”. Uzyskanie tego zaszczytnego tytułu nie było łatwe. Procedura autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot wymagała wielu szkoleń, pracy, kreatywnego, otwartego działania we współpracy rodziców, nauczycieli, personelu w celu stworzenia najlepszych warunków rozwoju dzieci. Następnym etapem było udowodnienie wysokiej jakości oferowanych przez przedszkole usług w podanych obszarach jego działania. Opis tych działań, wraz z dowodami ich realizacji, został wysłany do zatwierdzenia Kapitule tytułu “Partnerskie Przedszkole” składającej się z wybitnych znawców problematyki wychowania przedszkolnego. Kapituła podjęła decyzję o nadaniu certyfikatu “Partnerskie Przedszkole” naszej placówce. Jego wręczenie, na ręce dyrektor przedszkola, odbyło się w rezydencji Belweder w Warszawie, a dokonała go minister Barbara Labuda patronująca temu przedsięwzięciu.

W 2010 roku przedszkole przystąpiło do recertyfikacji tytułu “Partnerskie Przedszkole”, który uzyskało na kolejne  5 lat.

foto

 

16 stycznia 2015r.  podczas II Recertyfikacji w Pałacu Staszica w Warszawie, na ręce dyrektora Barbary Pronobis, został uroczyście wręczony tytuł PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE POLSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI  IM. IRENY DZIERZGOWSKIEJna czas nieokreślony.
Oznacza to, iż nasza placówka  propaguje wysokie standardy oświatowe, dba  o rozwój edukacji przedszkolnej oraz  identyfikuje się  i promuje szczególne osiągnięcia w podnoszeniu jakości pracy w sferze edukacji przedszkolnej.
Ten Certyfikat Jakości  potwierdza, iż nasze przedszkole wyróżnia się odpowiedzialnością, zaufaniem i rozszerza pole partnerstwa w środowisku.
W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele Rady Pedagogicznej i rodzicówktórych reprezentowała Pani Anna Żelazowska – Przewłoka.
Skip to content