Dokumenty

Statut Przedszkola Publicznego nr 5

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu COVID 19

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych

Aneks do Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy iż w dniach 15.11.2021 –  30.11. 2021 roku w placówce przyjmowane są wnioski  o przyznanie świadczenia bożonarodzeniowego w ramach ZFŚS PP 5.

Skip to content