Historia przedszkola

Przedszkole  Publiczne nr 5 jest jedną z najstarszych placówek oświatowych na terenie naszego miasta. Jego początki  sięgają  czasów powojennych. Powstało
i rozwijało się jako przedszkole zakładowe Huty im. Marcelego Nowotki już od 1945 roku. Zostało zorganizowane w wyremontowanym baraku przy ul. Kościuszki. Pierwszą kierowniczką placówki była Zofia Lucima, zasłużona organizatorka wychowania przedszkolnego. Od roku 1952 placówka miała nową siedzibę. Została przeniesiona do budynku, wybudowanego i wyposażonego przez Hutę i. M. Nowotki przy   ul. Stanika , obecnie   ul. Klimkiewiczowskiej.  W szczytowym okresie swojej działalności do przedszkola uczęszczało do 195 dzieci, które uczyły się i bawiły 6 salach zajęć. Długoletnim dyrektorem przedszkola była mgr Irena Czarnecka, która w latach 1964-1985 czuwała nad opieką i wychowaniem dzieci oraz dbała o rozwój i aktywizację kadry pedagogicznej.
W latach 70-tych nastąpiły zmiany w strukturach organizacyjnych placówki.  Przedszkola nr 5 otrzymało status przedszkola publicznego na mocy orzeczenia organizacyjnego wydanego przez Prezydium MRN w dniu
1 września 1971 roku. Od tej pory organem prowadzącym placówkę było Miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Tak więc nastąpiła płynna kontynuacja działalności przedszkola nazywanego ,,Hutniczym’ w przedszkole gminne.  Od roku 1985 funkcję dyrektora  pełniła pani Marianna Sałapa, wieloletnia nauczycielka i wicedyrektor placówki. Pozostały personel stanowiło 9 doświadczonych nauczycielek z długoletnim stażem pracy i wymaganymi kwalifikacjami. W tym okresie do przedszkola uczęszczało ok 100-120 dzieci, zamieszkujących głównie w dolnej części miasta. Rok 2001 przyniósł wiele zmian w funkcjonowaniu przedszkola. W związku z legendarną powodzą, która nawiedziła  dolną część miasta, budynek uległ poważnemu zniszczeniu, uniemożliwiając dalsze prowadzenie w nim edukacji przedszkolnej. Staraniem władz miasta Przedszkole Publiczne nr 5 otrzymało nową siedzibę przy ulicy Jasnej 4.   Z początkiem roku szkolnego 2002 stanowisko dyrektora placówki objęła pani Barbara Pronobis. To były dalsze lata rozkwitu i sukcesów przedszkola. Było ono na nowo urządzane i doposażane. W tym okresie do placówki uczęszczało nawet  140 dzieci. Wiosną 2010 roku placówka  została uhonorowana Polskim Certyfikatem Jakości imienia Ireny Dzieżgowskiej ,,Partnerskie Przedszkole’  ’,który odebrała pani  Barbara Pronobis wraz z nauczycielkami  Anną Salą i Małgorzatą Cędrowską w    Galerii    Porczyńskich
w Warszawie.  W roku 2015 przedszkole otrzymało recertyfikację zaszczytnego tytułu, tym razem bezterminowo. W roku 2017 po odejściu pani Pronobis na zasłużoną emeryturę, stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 objęła  pani Jolanta Jeruzal. Placówka w dalszym ciągu kontynuuje model partnerstwa, gdzie zadowolenie dzieci i ich rodziców jest miarą jakości pracy przedszkola a sama placówka miejscem bezpiecznym i przyjaznym dziecku. Jednocześnie kadra pedagogiczna decyduje o nieustannym wzbogacaniu realizowanych treści programowych, tak aby były one atrakcyjne dla dziecka i absorbowały jego uwagę. Wychodząc naprzeciw nowinkom technologicznym  realizowane są zabawy z programowaniem  i kodowaniem przy użyciu robotów, ozobotów,  klocków KORBO. Udział w ,,Europejskim Tygodniu Kodowania’’ na stałe wpisuje się w przedszkolny kalendarz. Proces edukacyjny  wzbogacają treści innowacji pedagogicznej ,,Programowanie i kodowanie przez zabawę’’ oraz Kodowanie z językiem angielskim’’. Jednocześnie grono pedagogiczne dostrzega potrzebę dalszego rozwoju, kreatywnego i twórczego działania. W maju 2020 roku placówka otrzymała  z rąk przedstawiciela Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą   w Warszawie  Znak Jakości w zakresie  promowania wolontariatu. Przedszkole Publiczne nr 5  uzyskało certyfikat organizacji goszczącej, dzięki któremu mogło rozpocząć realizację projektów międzynarodowych. Już w 2021 roku we współpracy  z Centrum Wolontariatu w Kielcach  przystąpiło do projektu pn ,,Pomagaj więcej’’, którego ideą była wymiana doświadczeń między wolontariuszami z różnych państw oraz poznawanie wielokulturowości i zwyczajów innych narodów. Dla placówki przedszkolnej celem nadrzędnym projektu było rozwijanie kompetencji językowych u dzieci od najmłodszych lat przedszkolnych. Poprzez codzienny kontakt z dwoma   wolontariuszkami z    Hiszpanii i Gruzji     porozumiewającymi się w języku angielskim, dzieci  miały możliwość osłuchania się z ,,językiem obcym’’.. W trakcie codziennego obcowania  i  swobodnej zabawy  mimowolnie przyswajały sobie nowe słówka, zwroty, uczyły się rymowanek i piosenek.  Przedszkole Publiczne nr 5 to placówka stale podnosząca standardy nauczania i wychowania, poprzez podejmowanie ciekawych inicjatyw, realizację nowatorskich projektów i wprowadzanie innowacyjnych pomysłów. Dyrektor, grono pedagogiczne oraz cały personel przedszkola dba o rzetelną realizację idei partnerstwa oraz stworzenie miejsca przyjaznego każdemu maluchowi, który rozpoczyna swoją edukację przedszkolną.

Skip to content