Idea partnerstwa w przedszkolu

IDEA PARTNERSTWA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 5 

PRZEPISEM NA SUKCES

Partnerstwo między rodzicami a przedszkolem odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków pobytu w placówce już od najmłodszych lat. W Przedszkolu Publicznym nr 5 przy ul. Jasnej idea partnerstwa jest priorytetem w budowaniu właściwych relacji rodzic- wychowawca.  Dyrekcja oraz całe grono pedagogiczne dokładają wszelkich starań by rodzice stali się sojusznikami placówki w sprawach decydowania o  bezpieczeństwie, zdrowiu oraz wszechstronnym rozwoju wszystkich wychowanków.

,,Konsekwentnie realizujemy założenia Polskiego Certyfikatu Jakości Partnerskie Przedszkole, który placówka otrzymała w 2004 roku, nieustannie  propagujemy wysokie standardy oświatowe, umożliwiając rodzicom pełne współuczestnictwo w życiu przedszkola’’ podkreśla dyrektor placówki Jolanta Jeruzal. Preferowane są aktywne formy udziału dzieci i rodziców we współrealizacji treści programowych. Nauczyciele inspirują opiekunów swoich pociech do kreatywnego współdziałania oraz współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących wychowania i nauczania. Efektem szeroko pojętej integracji środowiska przedszkolnego są projekty edukacyjne realizowane w poszczególnych grupach wiekowych.  Grupa najmłodsza ,,Misie’’ pod opieką pań Anny Skiby i Agnieszki Pałki-Szymonik współdziała z rodzicami w ramach projektu ,,Domek dla Misia Przytulasia’’ a grupa V ,,Motylki’’ z panią Pauliną Gawrońską ,, Domek dla Treflika’’. Dzieci w domu tworzą wyposażenie  mieszkania swoich ulubieńców – Misia i Treflika. Prace wykonywane są z wykorzystaniem pomocy, zaangażowania i pomysłowości rodziców.

Piękne wytwory powstały w ramach współpracy  grupy ,,Żabki’’ pod kierunkiem pani Pauliny Małkiewicz   z rodzicami w efekcie realizacji projektu ,,Nasza wycieczka do ZOO’’. Inicjatywa  i kreatywność wykonawców  budziła zachwyt i podziw nad różnorodnością i bogactwem pomysłów. Przestrzenna  makieta została wyeksponowaną w holu przedszkola. Aktywne zaangażowanie rodziców i opiekunów  w prace wykonywane wspólnie z dzieckiem, buduje więzi emocjonalne między członkami rodziny oraz daje satysfakcję z osiągniętego celu.

,,Cieszy nas  otwartość dyrekcji i grona pedagogicznego na pomysły i sugestie płynące od rodziców’’- mówi pani Kinga Pakuła – przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 5.

Odsłon: 16,286 

Skip to content