Kadra przedszkola

Profesjonalny zespół, który od wielu lat tworzy ciepłą, domową atmosferę dla naszych dzieci

DYREKTOR

mgr Jolanta Jeruzal:

nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki uzależnień

– studia podyplomowe  w zakresie zarządzania placówką oświatową


PERSONEL PEDAGOGICZNY

mgr Małgorzata Cędrowska:

nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

mgr Milena Makuch-Baran:

nauczyciel kontraktowy
– studia  w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci
z niepełnosprawnością umysłową

mgr Paulina Małkiewicz:

nauczyciel mianowany
– studia podyplomowe w zakresie rewalidacja z terapią pedagogiczną

mgr Agnieszka Pałka – Szymonik:

nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

mgr Anna Skiba:

nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością 
umysłową

mgr Jolanta Walerowicz:

nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Ewa Ziętkowska:

nauczyciel mianowany
– studia magisterskie  z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii

mgr Ewelina Turbakiewicz:  – język angielski

nauczyciel mianowany
– studia magisterskie z zakresu filologia angielska

mgr Krystyna Wesołowska: – logopeda

nauczyciel kontraktowy
– studia magisterskie z zakresu logopedii

Skip to content