Kadra przedszkola

Profesjonalny zespół, który od wielu lat tworzy ciepłą, domową atmosferę dla naszych dzieci

DYREKTOR

mgr Jolanta Jeruzal:

nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki uzależnień

– studia podyplomowe  w zakresie zarządzania placówką oświatową


PERSONEL PEDAGOGICZNY

mgr Małgorzata Cędrowska:

nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

Milena Jurska:

nauczyciel początkujący

mgr Milena Makuch-Baran:

nauczyciel kontraktowy
– studia w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową

mgr Paulina Małkiewicz:

nauczyciel mianowany
– studia podyplomowe w zakresie rewalidacja z terapią pedagogiczną

mgr Agnieszka Pałka – Szymonik:

nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

mgr Anna Skiba:

nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością 
umysłową

mgr Aneta Cichocka:

nauczyciel mianowany
– studia podyplomowe : muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne

mgr Ewa Ziętkowska:

nauczyciel dyplomowany
– studia magisterskie  z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii

mgr Ewelina Turbakiewicz:  język angielski

nauczyciel mianowany
– studia magisterskie z zakresu filologia angielska

mgr Renata Potrzeszcz: – logopeda

nauczyciel dyplomowany
studia magisterskie z zakresu logopedii

Ks.mgr  Paweł Antoniak-religia

nauczyciel dyplomowany

Skip to content