Międzynarodowy Projekt ,,Piękna Nasz Polska Cała”

Grupa  ,,Motylki’’ i ,,Pszczółki’’ pod kierunkiem swoich pań Pauliny Małkiewicz  i Ewy Ziętkowskiej

przystąpiły do

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

“PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

          Przez cały rok szkolny dzieci będą poznawały piękno naszej Ojczyzny, realizując kolejne zadania
z projektu.  Cele projektu to   kształtowanie szacunku dla własnego państwa, poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie
u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu dostrzeganie piękna ojczystego miejsca, budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość.

Odsłon: 1,965 

Leave a comment

Skip to content