Nauczyciele

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem. Każdy posiada wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe zgodne
z potrzebami placówki.  


DYREKTOR

mgr Jolanta Jeruzal:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki uzależnień

- studia podyplomowe  w zakresie zarządzania placówką oświatową


PERSONEL PEDAGOGICZNY

mgr Małgorzata Cędrowska:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

mgr Paulina Gawrońska:
nauczyciel stażysta 
- studia  w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


mgr Milena Makuch-Baran:
nauczyciel kontraktowy
- studia  w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci
z niepełnosprawnością umysłową


mgr Paulina Małkiewicz:
nauczyciel kontraktowy
- studia podyplomowe w zakresie rewalidacja z terapią pedagogiczną

mgr Anna Mikla:
nauczyciel stażysta
- studia podyplomowe w zakresie edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

mgr Agnieszka Pałka - Szymonik:
nauczyciel dyplomowany 
-
studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

mgr Anna Skiba:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością 
umysłową

mgr Jolanta Walerowicz:
nauczyciel dyplomowany
- studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Ewa Ziętkowska:
nauczyciel mianowany
- studia magisterskie  z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii


mgr Ewelina Turbakiewicz:  - język angielski
nauczyciel mianowany
- studia magisterskie z zakresu filologia angielska


mgr Krystyna Wesołowska: - logopeda
nauczyciel kontraktowy
- studia magisterskie z zakresu logopedii

s. mgr Justyna Oksiuta: - religia
nauczyciel dyplomowany
- studia magisterskie z zakresu teologii

„Kim zostanę gdy dorosnę?”

marzenia przedszkolaków...więcej

Kodowanie i programowanie

Zabawy z kodowaniem ...więcej

Poczytaj mi Mamo, Tato

program autorski...więcej

 
do góry