Pracownicy niepedagogiczni

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWI

mgr Katarzyna Rutkowska główny księgowy

Dorota Starzomska intendent magazynier

Małgorzata Dulna- kucharka
Natalia Sitarska pomoc kucharki

Małgorzata Dzidkowska – woźna oddziałowa
Agnieszka Ir – woźna oddziałowa
Justyna Pastuszko – woźna oddziałowa
Katarzyna Śliwińska – woźna oddziałowa

Stanisław Sala – konserwator
Skip to content