Projekt ogólnopolski “Mały Miś w świecie emocji”

,,Mały Miś w świecie emocji’’- rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 5

 

Zasadniczą rolę w życiu każdego człowieka, dorosłego jak i dziecka, odgrywają emocje. Towarzyszą nam w różnych sytuacjach, odpowiadają za kontakt ze światem zewnętrznym. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się zachowania, nawyki, postawy wpływające na dalsze jego życie.  Rozmowa z małym człowiekiem o emocjach, w szczególności o tych bolesnych – nie jest ława.

Istotę tego niezwykle ważnego zagadnienia dostrzegają nauczycielki w Przedszkolu Publicznym nr 5. Wychodząc naprzeciw potrzebom  kształtowania u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania  i rozróżniania emocji oraz rozwijania zdolności radzenia sobie z nimi, przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu ,,Mały Miś w świecie emocji’’.    Prekursorem pomysłu była pani Ewa Ziętkowska, wychowawca grupy II ,,Biedronki’’, która rozpoczęła realizację założeń projektu ze swoimi wychowankami.  Widząc efektywność oddziaływań i metod pracy z dziećmi, elementy programu wykorzystują nauczycielki w pozostałych grupach.  Dzieci pracują metodami warsztatowymi, wykorzystywane są zabawy, gry, ćwiczenia, wiersze, bajki i opowiadania poruszające problemy radzenia sobie z napięciem.  Wszystkie działania są ukierunkowane na odpowiednie stymulowanie emocjami tak, aby były one adekwatne do zaistniałej sytuacji.  Dzieci poznały ,,Małego Misia’’, który  im towarzyszy podczas wszystkich zajęć. Efektem  finalnym  projektu to wykonanie ,,Kuferka emocji’’, w którym dzieci wraz z nauczycielem będą gromadzić sposoby radzenia sobie  z emocjami.

,,Na nas pedagogach spoczywa ważne zadanie, jakim jest wspieranie dziecka w przeżywaniu emocji i adekwatnym ich wyrażaniu ‘’ – podkreśla dyrektor placówki Jolanta Jeruzal

Odsłon: 2,265 

Leave a comment

Skip to content