ŚWIĘTO NASZEGO PRZEDSZKOLA 2

OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA PRZEDSZKOLA
ORAZ NADANIE PLACÓWCE WŁASNEGO IMIENIA

      Na scenie Ostrowieckiego Browaru Kultury w dniu 3 czerwca 2022 roku pięknym, podniosłym, staropolskim ,,Polonezem’’ przywitały zebranych gości dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5. Dla całej społeczności przedszkolnej, ten dzień był niezwykle ważny i  uroczysty. Obchodzono Jubileusz 50-lecia przedszkola oraz nadanie placówce własnego imienia.

Wszyscy cieszyli się, że mogą ten dzień świętować w gronie tak licznych gości.  Na  uroczystość przybyli;

 1. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pan Jarosław Górczyński, który objął honorowym patronatem przedszkolne uroczystości
 2. Wiceprezydent Miasta – Pan Dominik Smoliński
 3. Przewodnicząca Rady Miasta –Pani Irena Renduda –Dudek
 4. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – Pani Joanna Pikus
 5. Naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego –Pan Mariusz Łata
 6. Radna Rady Powiatu -Pani Agnieszka Rogalińska –jednocześnie Dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego
 7. Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty oddział w Ostrowcu –starszy wizytator Pan Wiesław Gruszka
 8. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego –Pani Ewa Malec
 9. Dyrektorzy ostrowieckich publicznych i niepublicznych placówek oświatowych – szkolnych i przedszkolnych.
 10. Dyrektor  Miejskiego Centrum Kultury – Pan Jacek Kowalczyk i jego zastępca Pan Marek Cichosz
 11. Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych – Pani Justyna Łada
 12. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej- Pan Paweł Górniak
 13. Emerytowani nauczyciele pedagogiczni i niepedagogiczni, którzy przez lata związani byli z  placówką,  w szczególności pani Marianna Sałapa  i Barbara Pronobis – wieloletnie panie dyrektor placówki
 14. Przewodniczące Rady Osiedla ,,Ludwików’’ – Pani Tatiana Olszewska oraz  Rady Osiedla ,,Hutnicze’’- Pani Danuta Skocka
 15. Przedstawiciele Rady Rodziców PP 5
 16. Rodzice dzieci przedszkolnych
 17. Przyjaciele i sympatycy przedszkola, którzy skorzystali  z zaproszenia na uroczystość.
 18. Przedstawiciele lokalnych mediów;
 • Telewizji Lokalnej TV
 • Gazety Ostrowieckiej
 • Radia Ostrowiec
 • Radia Rekord

     Jubileuszowe uroczystości pozwoliły  przybliżyć  50-letnią historię Przedszkola Publicznego nr 5 funkcjonującego jako placówka, której organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Św. z jednoczesnym uwzględnieniem  ciągłości  pracy placówki jako przedszkola tzw. Hutniczego – kierowanego przez Hutę im. Marcelego Nowotki od czasów powojennych.  Jubileusz 50 – lecia PP 5 stał się inspiracją do ubiegania się
o nadanie placówce własnego imienia. Cała społeczność przedszkolna uznała, że jest to odpowiedni moment aby przedszkole nie było kojarzone jedynie ze swoim numerem ale utożsamiane  przez środowisko lokalne z konkretną placówką i z nią identyfikowane. Dzięki nadaniu placówce własnego imienia uzyskuje ona indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych placówek na terenie  miasta. W imieniu całej społeczności przedszkolnej Pani Dyrektor – Jolanta Jeruzal serdecznie podziękowała Panu Prezydentowi, Pani Przewodniczącej Rady Miasta oraz wszystkim radnym Rady  Miasta za pozytywne zaopiniowanie wniosku złożonego przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców dotyczącą nadania  placówce własnego imienia, które miało miejsce na sesji Rady Miasta w dniu 11 maja 2022 r.-  uchwała nr LXII/37/ 2022.

 Przedszkole Publiczne nr 5 otrzymało własną nazwę ,,Wesołe Kredki’’.

         Z pewnością pojawiły się pytania. Dlaczego ,,Wesołe Kredki’’. Otóż kredka w ręku dziecka w wieku przedszkolnym wprowadza go w magiczny świat wyobraźni  i przenosi w piękną krainę fantazji.
Za pomocą kredki dziecko wyraża swoje emocje, nastroje, przekazuje nam – dorosłym ogrom wiedzy o sobie
i swoim świecie. Kolorowa kredka towarzyszy dziecku od najmłodszych lat. Odpowiednio wykorzystana pozwala przedstawić maluchowi świat widziany jego oczami a inspirowany tekstem czytanym, muzyką, zabawą oraz różnymi przeżyciami, które towarzyszą mu w codziennym życiu. Ważne, aby tym działaniom sprzyjał wesoły nastrój, wyzwalający pozytywne emocje, dlatego też kredka jest uśmiechnięta, sprawiająca że wszystko wokół, dziecka jest przyjazne bez bezpieczne i emanuje dobrą energią. W wieku przedszkolnym aktywność twórcza rozwija się przede wszystkim poprzez działalność plastyczną. Wesoła, kolorowa kredka inspiruje dziecko, daje mu wiarę we własne siły. Pobudza też rozwój umysłowy
i emocjonalny, usprawnia rękę malucha, stanowi teren jego artystycznych doświadczeń. W trakcie twórczości plastycznej dziecko po swojemu ukazuje przeżycia, odczucia i pragnienia. Emocjonuje się odkrywaniem nowych barw, kształtów   w swoim otoczeniu . Wykorzystując szeroki wachlarz technik wyraża własną osobowość, rozwija kreatywność, staje się otwarte na świat i jego piękno.

              Z uwagi na fakt, że jubileuszowe święto było szczególnie ważne dla wszystkich przedszkolaków, to one były najważniejsze i to one objęły we władanie piękną scenę Ostrowieckiego Browaru Kultury.  Dzieci z grup IV ,,Pszczółki’’ i V ,,Motylki’’  zaprezentowały urzekające występy artystyczne, których motywem przewodnim były oczywiście kredki.  Zatańczyły układ z kolorowymi szarfami, które swoimi kolorami barwiły świat na wiele odcieni. Dzieci młodsze z grupy III ,,Żabki’’  przedstawiły inscenizację do piosenki ,,Bo wesołe kredki…Wszyscy śpiewali utwory, specjalnie aranżowane na potrzeby tematyki uroczystości, związanej z nowym imieniem przedszkola ,,Wesołe kredki’’ oraz obchodami rocznicowymi. Zebrani goście oklaskami podziękowali  przedszkolakom za piękne prezentacje artystyczne, które  wyzwoliły we wszystkich wiele pozytywnych emocji         i dostarczyły ogromnych wzruszeń. Dzieci do występu przygotowały Panie  Ewa Ziętkowska i Paulina  Małkiewicz. Prezentacje uświetnili absolwenci placówki; Natalia Baran, Julia Cisoń i Alan Adamski wzbogacając je grą na skrzypcach i saksofonie.

 Kolejnym punktem obchodów rocznicowych była prezentacja multimedialna przygotowana przez Panią Milenę Makuch-Baran, która obrazowała bogatą historię przedszkola. Dyrektor placówki podkreśliła, że wszystkie obrazy i wydarzenia, które przedstawione zostały na prezentacji nie miałyby miejsca, gdyby nie ludzie, którzy oświatą kierują, którzy nad nią czuwają i Ci , którzy podejmują decyzje wpływające na jakość procesu edukacyjnego
w placówce. To do nich  skierowała słowa podziękowania i w dowód wdzięczności na ich ręce przekazała  symboliczne upominki – komplety filiżanek  z ćmielowskiej porcelany wyprodukowane specjalnie na okoliczność złotego jubileuszu PP 5. Limitowanymi zestawami porcelany z nowym logo przedszkola zostali uhonorowani;

Prezydent Miasta  –Jarosław Górczyński – jako przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole

Viceprezydent Miasta –Dominik Smoliński

Przewodnicząca Rady Miasta –Irena Renduda–Dudek

Wizytator Kuratorium Oświaty– Wiesław Gruszka

Prowadząca podkreśliła,  iż te piękne jubileuszowe komplety porcelany, będą możliwe do zakupienia przez osoby chętne, podczas internetowej licytacji na portalu społecznościowym facebook   w dniach od 3 do 17 czerwca. Wszystkich, którzy zechcą posiadać taką pamiątkę lub pragną w ten sposób wesprzeć  placówkę – zaprosiła do udziału w licytacji.

Historię przedszkola na przestrzeni wielu lat tworzyli nauczyciele, którzy rzetelnie z zaangażowaniem realizowali proces dydaktyczny, wychowawczy  i opiekuńczy .W ich stronę Pani Dyrektor Jolanta Jeruzal oraz Prezydent Miasta Jarosław Górczyński skierowali słowa uznania oraz wspólnie wręczyli efektowne grawertony
w podziękowaniu za zaangażowanie i lata pracy na rzecz przedszkola.

Zaproszono na scenę emerytowanych pracowników pedagogicznych PP 5;

 • Barbarę Pronobis – dyrektor przedszkola w latach 2002 – 2017
 • Mariannę Sałapę – dyrektor placówki w latach 1985 – 2002
 • Annę Salę
 • Zdzisławę Turczyńską
 • Mirosławę Chrapek
 • Zofię Kołodziejczak
 • Danutę Bernat
 • Lucynę Żyłę
 • Beatę Kacugę
 • Reginę Skrzyniarz
 • Grażynę Wolską
 • Martę Staroń

Zaproszono również obecnie pracujących nauczycieli;

 • Małgorzatę Cędrowską
 • Jolantę Walerowicz
 • Annę Skibę
 • Agnieszkę Pałkę –Szymonik
 • Paulinę Małkiewicz
 • Milenę Makuch –Baran
 •  Ewę Ziętkowską

       Jolanta Jeruzal podkreśliła, iż zbierając materiały historyczne do jubileuszu, przeglądała kroniki przedszkolne, które były prowadzone na przestrzeni lat i  była pod wrażeniem ilości wydarzeń, pomysłów i pracy grona pedagogicznego uwiecznionych na kartach kronik.  Jednocześnie szczególne słowa uznania
i podziękowania  skierowała do koleżanek- nauczycielek z którymi współpracuje obecnie.  Przy okazji tej podniosłej uroczystości,  najserdeczniej podziękowała za ich zaangażowanie, oddanie, za tworzenie atmosfery , która sprawia że przebywanie w pracy jest przyjemnością. Podziękowała za  umiejętność stworzenia zespołu, w którym ,,chce się więcej  i chce się lepiej’’. Doceniła  pomysły i inicjatywy, które dodają skrzydeł, budują
i sprawiają, że  codzienna praca potrafi dawać wiele satysfakcji i zadowolenia.

Słowa podziękowania zostały także skierowane do wszystkich pracowników przedszkola oraz przedstawicieli rady rodziców, których pomoc i wsparcie przy organizacji obchodów rocznicowych były nieocenione.

       Ostatnim punktem programu były gratulacje, podziękowania oraz drobne upominki składane przez przybyłych gości na ręce Pani Dyrektor – Jolanty Jeruzal. Wiele prezentów otrzymały oczywiście przedszkolaki
w postaci różnego rodzaju kredek, aby w ten sposób zaakcentować nowe imię placówki ,,Wesołe Kredki’’

Na zakończenie uroczystości, jak to na każde urodziny przystało, zebrani goście zostali zaproszeni na urodzinowy tort. Przy kawie, herbacie i pysznym cieście toczyły się niezwykle sympatyczne rozmowy i wspomnienia osób, które przez lata były związane z Przedszkolem Publicznym nr 5.

Odsłon: 12,055 

Leave a comment

Skip to content