Współpraca z RCW

Współpraca Przedszkola Publicznego nr 5

z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach

        W dniu  22 października 2021 w Willi Hueta w Kielcach odbyła się uroczysta gala podsumowująca 15 lat działalności kieleckiego wolontariatu. Jej celem było zaprezentowanie  podejmowanej przez zarząd działalności  oraz zaangażowanych  w niej wolontariuszy. Organizatorzy w formie przekazu multimedialnego pokazali rys historyczny organizacji   i ludzi od początku z nią związanych. Liczne grono gości stanowiły osoby zaangażowane w realizację projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym we współpracy   z Regionalnym Centrum Wolontariatu. Osoby te reprezentowały placówki szkolne  
  i przedszkolne oraz ośrodki kultury i sportu  z terenu Kielc i okolic.W gronie  instytucji współpracujących z Centrum Wolontariatu  znalazło się także Przedszkole Publiczne nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowane przez Jolantę Jeruzal – dyrektora placówki i jednocześnie koordynatora projektu  pod nazwą  ,,Pomagaj więcej’. Dzięki realizacji międzynarodowej inicjatywy ostrowiecka placówka przedszkolna gościła w okresie od marca do czerwca 2021 roku 2 wolontariuszki z Hiszpanii   i Gruzji, które aktywnie włączały się w proces wychowawco-edukacyjny  i uczyły dzieci języka   angielskiego.  Piątkowe   spotkanie    stworzyło    niepowtarzalną    okazję aby podsumować    realizację    projektu
w obecności Jolanty Jeruzal – jako jego  koordynatora z przewodniczącym zarządu Wiktorem Tutaj oraz koordynatorem z ramienia organizacji –  Darią Suchodolską.   Wzajemna wymiana     doświadczeń była bardzo cenna   
    i wniosła niezwykle istotne wskazówki   do dalszej pracy. Gratulacje za włączenie się    Przedszkola      Publicznego nr 5
w realizację projektu  ,,Pomagaj więcej’’ złożył p. Michał Braun – wcześniejszy prezes zarządu, z którym to tworzył się wspólny zarys projektu. Dyrektor przedszkola zadeklarowała chęć kontynuacji współpracy z  Centrum Wolontariatu, której celem będzie realizacja projektów polegających na wzbogacaniu  i uatrakcyjnianiu procesu dydaktycznego w placówce oraz   poznawanie i uczenie się języka angielskiego przez dzieci  w toku  spontanicznej zabawy. Podczas spotkania w dniu 27.10. 2021 chęć przystąpienia do realizacji podobnych projektów edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym wyraziła większość dyrektorów ostrowieckich placówek przedszkolnych.

Odsłon: 6,315 

Leave a comment

Skip to content