ZAJĘCIA DODATKOWE - Grupa V "MOTYLKI"

Grupa V „Motylki” Programowanie i kodowanie - zabawy z robotami

Zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają umysły, rozwijają umiejętność logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania, kształcą wyobraźnię i kreatywność. W trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu rozwiązań, wzrasta ich poczucie własnej wartości, czują się zauważane i doceniane co w konsekwencji przyspiesza i czyni bardziej efektywnym proces przyswajania przez nie informacji i rozwoju nowych umiejętności. Na potrzeby nowoczesnych technologii w placówce prowadzone są zajęcia dodatkowe z kodowania i programowania z wykorzystaniem robotów.

Z życia przedszkola...więcej

„Kim zostanę gdy dorosnę?”

marzenia przedszkolaków...więcej

Kodowanie i programowanie

Zabawy z kodowaniem ...więcej

Poczytaj mi Mamo, Tato

program autorski...więcej

 
do góry