,,Na świętokrzyską nutę”- tańce i przyśpiewki ludowe

Kółko kreatywne prowadzone jest w grupie dzieci 3 – letnich jeden raz w tygodniu. Uczęszczają na nie przedszkolaki zainteresowane działalnością plastyczną. Celem głównym zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne, a także wspomaganie ogólnego rozwoju małego dziecka. Na zajęciach realizowane są zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne uwzględniające kreatywność i swobodną ekspresję twórczą, mają charakter indywidualny, dostosowany do tempa każdego dziecka. Maluszki z entuzjazmem i radością sięgają po nieznane im pomoce plastyczne. Chętnie malują farbami plakatowymi, akwarelowymi, przyklejają kółka do papieru w technice orgiami. Lubią również lepić , wałkować kule i wałeczki za pomocą ciasta solnego, plasteliny i ciastoliny, a także wykonywać prace z użyciem materiału przyrodniczego. Prace umieszczane są w „Galerii Przedszkolaka” na holu przedszkola, a także na stronie Facebooka naszej placówki.

Skip to content