,,Żabki kodują i programują”-zabawy z robotami

Prekursorami kodowania i programowania w naszym przedszkolu jest pani dyrektor mgr Jolanta Jeruzal i pani nauczycielka mgr Milena Makuch-Baran. Zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają umysły, rozwijają umiejętność logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania, kształcą wyobraźnię i kreatywność. W trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu rozwiązań, wzrasta ich poczucie własnej wartości, czują się zauważane i doceniane co w konsekwencji przyspiesza i czyni bardziej efektywnym proces przyswajania przez nie informacji i rozwoju nowych umiejętności.
Na potrzeby nowoczesnych technologii w placówce prowadzone są zajęcia dodatkowe z kodowania i programowania z wykorzystaniem robotów. Zabawy z robotem Photon wyświetlane są na tablicy interaktywnej z wykorzystaniem dwóch aplikacji: PhotonRobot i PhotonCoding.
Oprócz zajęć dodatkowych w każdej grupie wiekowej wprowadzane są elementy kodowania i programowania poprzez:

  • Karty pracy w których dzieci kolorują zgodnie z kodem lub odwzorowują drugą część obrazka,
  • Zabawy z robotami: Photon, Blue-bot, Bee-bot,
  • Zabawy z kubeczkami do kodowania,
  • Karty pracy z wykorzystaniem ozobotów,
  • Gry na macie do kodowania,
  • Zabawy z wykorzystaniem maty Edu-sense, które rozwijają logiczne myślenie i kreatywność,
  • Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem puzzli AR ukazanych na tablecie.

Dzieci w naszej placówce korzystają z robotów: Photon, Blue-bot, Bee- bot, ozobotów, czterech tablic interaktywnych oraz laptopów.

Skip to content