RODO

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Uprzejmie informuję, że z dniem 25.05.2018 r. dane osobowe w Przedszkolu Publicznym nr 5 w  Ostrowcu Św. będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),/Dz.U.UE.L.2016.119.1 tzw. RODO/

Dyrektor Przedszkola Jolanta Jeruzal
Kontakt do Inspektora:
MICHAŁ BRODA
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH w PP5: 
  iod@arx.net.pl
Skip to content