,,POLSKA NIEPODLEGŁA”

          Montaże słowno-muzyczne o charakterze patriotycznym wpisują się w kalendarz uroczystości przedszkolnych organizowanych każdego roku. Są one trzonem realizacji treści programowych
i niepowtarzalną okazją do krzewienia postaw patriotycznych już od najmłodszych lat. Przedszkolaki w sposób najprostszy i jednocześnie najwdzięczniejszy wyrażają swoją miłość do  Ojczyzny i prezentują dumę z faktu bycia Polakiem.   Niezwykle wzruszającą uroczystość pod nazwą ,,Polska Niepodległa’’ mogli obejrzeć rodzice dzieci 5, 6-letnich z grupy IV ,,Pszczółki’’ i V ,,Motylki’’ z Przedszkola Publicznego nr 5 ,,Wesołe Kredki’’
w Ostrowcu Św. Mali artyści za pomocą wierszy i piosenek zaprezentowali ogrom wiedzy o kraju ojczystym
a układami tanecznymi wyrazili swoje oddanie Ojczyźnie–Polsce.                   

Przedszkolną uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście – pani Irena Renduda –Dudek – przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Św oraz pan Mariusz Szczerbiński
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Dumni i jednocześnie wzruszeni rodzice nagrodzili gromkimi brawami swoje pociechy.  Słowa uznania za przygotowanie pięknego montażu słowno-muzycznego skierowała pani dyrektor Jolanta Jeruzal na ręce pań wychowawczyń Anny Skiby i Agnieszki Pałki –Szymonik oraz wszystkich osób, które włączyły się w przygotowanie uroczystości.  W ocenie całego grona pedagogicznego jak również rodziców, dziecięce przedstawienia mają wymierną wartość. Są źródłem nowej wiedzy nabywanej przez dzieci  w sposób inny niż tylko zajęcia dydaktyczne. Dają możliwość rozwijania pasji i uzdolnień przedszkolaków oraz możliwość ich  i prezentowania

Odsłon: 11,849 

Leave a comment

Skip to content