PP5 „Wesołe Kredki” łączy pokolenia

Jeśli potrafisz o czymś marzyć,
to potrafisz także tego dokonać
Walt Disney

Uwrażliwianie każdego dziecka na potrzeby drugiego człowieka, uczenie empatii, oraz okazywania szacunku osobom starszym, to jedno z ważniejszych zamierzeń wychowawczych edukacji przedszkolnej. Wychodząc naprzeciw tym założeniom 21 października 2022 roku dzieci  z Przedszkola Publicznego nr 5 „Wesołe Kredki” pod opieką swoich wychowawczyń Ewy Ziętkowskiej i Pauliny Małkiewicz odwiedziły Dom Pomocy Społecznej  przy ul. Grabowieckiej w Ostrowcu Św. Dzień Seniora przypadający corocznie w październiku był wspaniałą okazją do odwiedzenia osób starszych . Przedszkolaki  zaprezentowały specjalnie przygotowany dla Seniorów program artystyczny. Wiersze bawiły,  taniec podrywał, piosenka wzruszyła.

Ukoronowaniem występów były warsztaty plastyczne. Dzieci wraz z Seniorami wykonały laurki, które były jednocześnie pięknym prezentem i pamiątką wspólnie spędzonych chwil. „Wesołe kredki” to przedszkole które łączy pokolenia a kredka jest narzędziem, które pozwala wyrażać swoje uczucia, pragnienia i przeżycia  od małego do najstarszego.

Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Było źródłem  radości
i ogromnych wzruszeń. Bliski kontakt z ludźmi w podeszłym wieku, jest bardzo ważny. Dzięki niemu dzieci mogą nauczyć się pozytywnego myślenia o starości i prawdziwego, niewymuszonego szacunku do osób starszych.

Odsłon: 21,165 

Leave a comment

Skip to content