Personel Przedszkola

DYREKTOR

mgr Jolanta Jeruzal:
nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki uzależnień
– studia podyplomowe  w zakresie zarządzania placówką oświatową

PERSONEL PEDAGOGICZNY

mgr Małgorzata Cędrowska:
nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

Milena Jurska
nauczyciel początkujący
– studia  w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Milena Makuch-Baran:
nauczyciel kontraktowy
– studia  w zakresie: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci
z niepełnosprawnością umysłową

mgr Paulina Małkiewicz:
nauczyciel mianowany
– studia podyplomowe w zakresie rewalidacja z terapią pedagogiczną

mgr Agnieszka Pałka – Szymonik:
nauczyciel dyplomowany 
– studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej

mgr Anna Skiba:
nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością  umysłową

mgr Jolanta Walerowicz:
nauczyciel dyplomowany
– studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

mgr Ewa Ziętkowska:
nauczyciel mianowany
– studia magisterskie  z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii

mgr Milena Żelazowska
nauczyciel kontraktowy

mgr Ewelina Turbakiewicz:
– język angielski
nauczyciel dyplomowany
– studia magisterskie z zakresu filologia angielska

mgr Renata Potrzeszcz:
– logopeda
nauczyciel dyplomowany
– studia magisterskie z zakresu logopedii

Ks. mgr Marek Kuliński – religia
nauczyciel dyplomowany

Odsłon: 1,751 

Skip to content